Meie kokaõpilased tulid Olustverest tagasi heade muljetega

10 koka erila õpilast osales projektis "Täiendav eesti keele õpe Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Sillamäe õppekoha koka eriala õpilastele" PRÕMi tegevuse 8.8 „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“ raames.

Projekti käigus tutvusid nad Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga, käisid tundides ja praktikal, õppisid eesti keelt ja eesti kööki ning said palju uut eesti kultuuri kohta. Rohkem informatsiooni ja pilte saab näha SIIT.

Projektis osalemise tulemusena on kokaõpilaste erialaste teadmiste ja oskuste täiendamine, eesti keele juurdeõppimine ning silmaringi laiendamine.

Suur tänu OTMK juhtkonnale ja õpetajatele koostöö eest, sest õpilasvahetuse programm toimus juba 18.korda.

Niina Jevstafiadi
Projekti IVKHK koolipoolne koordinaator

 • Foto-01
 • Foto-02
 • Foto-03
 • Foto-04
 • Foto-05
 • Foto-06
 • Foto-07
 • Foto-08
 • Foto-09
 • Foto-10
 • Foto-11
 • Foto-12
 • Foto-13
 • Foto-14
 • Foto-15
 • Foto-16
 • Foto-17
 • Foto-18
 • Foto-19
 • Foto-20
 • Foto-21
 • Foto-23
 • Foto-24
 • Foto-25
 • Foto-26
 • Foto-27
 • Foto-28
 • Foto-29
 • Foto-30
 • Foto-31
 • Foto-32
 • Foto-33
 • Foto-34
 • Foto-35
 • Foto-36
 • Foto-37
 • Foto-38
 • Foto-39
 • Foto-40
 • Foto-41
 • Foto-42
 • Foto-43
 • Foto-44
 • Foto-45
 • Foto-46
 • Foto-47
 • Foto-48
 • Foto-49
 • Foto-50
 • Foto-51
 • Foto-52
 • Foto-53
 • Foto-54
 • Foto-55
 • Foto-56
 • Foto-57
 • Foto-58
 • Foto-59
 • Foto-60
 • Foto-61
 • Foto-62
 • Foto-63
 • Foto-64
 • Foto-65
 • Foto-66
 • Foto-67
 • Foto-68
 • Foto-69
 • Foto-71
 • Foto-72
 • Foto-73
 • Foto-74
 • Foto-75
 • Foto-76
 • Foto-77
 • NPR17p-org

Simple Image Gallery Extended