Prindi see lehekülg

Keemiaprotsesside operaator

Sillamäe Kutsekoolis eriala „keemiaprotsesside operaator" avati 2012.aastal. Selle avamise eelduseks oli kaasaegse keemiatööstuse kiire arenemistempo Eestis, vabamajandustsooni olemasolu Sillamäel ning peaasi – sadama ehitus.
Põhilised praktikabaasid: AS Ecometal, AS Alexela Sillamäe, AS Molycorp, AS Tankchem, AS Sillamäe Sadam.

molycorp

Õppimine keskhariduse baasil

Õppe põhisuunaks on keemiatööstuse töö aluste tundmine. Lisaks õpitakse: kaasnevate erialade alused.

Keemiaprotsesside operaator

See on keemiatööstuse kvalifitseeritud tööline, kes juhib keemilisi protsesse, laseb käiku ja hoiab korras protsesside tehnoloogilisi seadmeid. Tehnoloogiliste seadmete töökorras hoidmine tähendab igapäevast tegevust, mis tagab selle funktsioneerimist, s.o. kasutamine, kontroll ja tehnohooldus. Tööülesannetesse kuuluvad toimingud alates algainete vastuvõtmisest kuni lõpliku toodangu väljaandmiseni.

Operaatori poolt teostatavad põhifunktsioonid:

- kemikaalide käsitsemine ja nende töötlemine tööohutuse ja keskkonnakaitse nõuete alusel;
- tootmisprotsessi kontroll ja reguleerimine oma töökohal;
- tehnoloogiliste seadmete käikulaskmine ja hooldus ning registreerimine.

Karjäär:

Keemia- ja põlevkivitööstus, toiduainete- ja farmaatsiatööstus, paberi- ja tsemenditööstus, veepuhastuse ja jäätmekäitlusega tegelevad ettevõtted.