Kutsekool õpetab keevitajaid alates 1981 aastast. Meie keevitajad töötavad nii Euroopa Liidus kui ka mujal. Õppetöö toimub keskhariduse baasil ja kestab 2 aastat. Tunnid toimuvad õhtuti.

 

Kutsekool õpetab keevitajaid alates 1981 aastast. Meie keevitajad töötavad nii Euroopa Liidus kui ka mujal. Õppetöö toimub keskhariduse baasil ja kestab 2 aastat. Tunnid toimuvad õhtuti.

Õppekava

 

Õppeajal õpilased õppurid omandavad teoreetilisi teadmisi ja praktilisi vilumusi käsikaarkeevituse (MMA) ja poolautomaatkeevituse (MIG) valdkonnas.
õppetöö peaülesanne on kujundada õppuritel teadmiste süsteemi sulamiskeevituse aluste kohta, keevituskaare ja –leegi ning nende kasutamise kohta, keevisliidete ja –õmbluste kohta, keevitusmaterjalidest, deformatsioonidest ja pingetest keevitamisel, legeeritud ja süsinikterase keevituse eripärasustest ning õpetada õpilastele kasutama saadud teadmisi praktikal ja tööstusettevõttes.

1 aasta:

 • Keevitusseadmete õppimine;
 • Keevitusmaterjalid;
 • Kaarkeevitus;
 • Gaaskeevitus;
 • Gaaslõikamine;
 • Metalli töötluse meetmed keevituseks;
 • Tööriistad keevisõmbluse ettevalmistamiseks ja servamiseks.

2 aasta:

 • Argoonkeevitus (alused);
 • Poolautomaatkeevitus (süvakursus);
 • Ettevalmistamine eksami sooritamiseks 1.taseme sertifikaadile.

Kursuse lõpetamisel on võimalus sooritada eksam eurosertifikaatidele.

 

Põhieriainete loetelu

 

1 Üld- ja põhiõpingute moodulid (sh praktika): 
Sissejuhatus erialasse,
Arvutikasutuse ja asjaajamise alused,
Majanduse ja ettevõtluse alused, 
Tööseadusandluse alused 1,
Töökeskkonna ohutuse alused,
Tehniline joonestamine,
Erialane võõrkeel, 
Materjaliõpetus, 
Tehniline mõõtmine, 
Elektrotehnika, 
Keevituse alused, 
Lukksepatööd, 
Keevitusseadmed ja Tehnoloogia 35

2Valikõpingute moodulid:
Troppimistööd ja tõstemehhanismid, 
AutoCAD 1, Automaatika alused, 
Elektriseadmed ja nende ekspluatatsioon

3Praktika – 20 õn

 

Seadmed

 

Kutsekoolis on uued töökojad ja seadmed, sh ka firma "Kemppi" ja  "Lincoln Electric" viimased keevitusaparaatide mudelid:

 • Kempact RA
 • MasterTig MLS™ ACDC
 • MasterTig MLS™
 • Kempact™
 • Evo 200MLP
 • Lincoln Electric

 

Praktika põhibaasid

 

 • Eesti Energia AS
 • Energoremont AS
 • Eksamo AS
 • Molykorp Silmet AS
 • Komas Estonia OÜ,Narva
 • Sergoauto OÜ
 • AS Sillamäe SEJ
 • Bolltec AS
 • Norwes Metall AS
 • Industrial Outsourching OÜ
 • AS ALVO Industries