Noorem tarkvaraarendaja erialal õpitakse programmeerimise aluseid ja programmeerimist, tarkvara arendusprotsessi, agiilsed tarkvaraarenduse metoodikaid, andmebaasisüsteemide aluseid, veebirakenduste loomise aluseid, tarkvarasüsteemide testimist, hajusrakenduste aluseid, infotehnoloogia juhtimist ja rakendamist organisatsioonides jpm. Õpingute käigus omandatakse oskused teada ja tunda tarkvara arendusprotsessi põhietappe ja arendusmetoodikaid, luua lihtsamaid rakendusi (mõnes) enamlevinud peavoolu programmeerimiskeeles kasutades objektorienteeritud lähenemist, kasutada rakenduste loomisel ja testimisel tarkvaraarendusvahendeid, dokumenteerida enda ja teiste meeskonnaliikmete tööd ning ettevalmistuse, et sooritada tarkvaraarendaja IV taseme kutseeksam.

Töö tarkvaraarendusmeeskonnas on mitmekesine: tegeleda tuleb nii tarkavara analüüsi ja disainiga – tarkvaraplaneerija, tarkvaraarhitekt, analüütik – kui ka programmeerimisega, samas üha enam liigutakse suunas, kus iga meeskonna liige peab oskama olla nii analüütik, disainer, arhitekt, programmeerija, testija kui ka projektijuht.

IT tööpõld on lai ja spetsialistid hinnas nii kodu kui ka välismaal.
Võimalikud töökohad:
• IT-ettevõtted
• riigiasutused
• erafirmad
• iseseisev ettevõtja
• muud äriühingud
Arenguvõimalused: kõrgkooli õppima asumine, enesetäiendamine ja koolitused.

4. taseme kutseõppe esmaõpe
Õppeaeg: põhihariduse baasil 3 aastat, keskhariduse baasil 2 aastat
Õppevorm: päevane, õppetöö õhtuti (2 aastat)
Õppekeel: vene