Mida meil õpetatakse?

Sillamäe Kutsekoolis eriala „Tekstiiltöö" õppekava sisaldab järgmisi õppeaineid:

∙ Muistne käsitöö – kohaliku ajaloo ja looduse, kui kaasaegse inimese inspiratsiooni allika tundmaõppimine.
∙ Rahvaloomingu alused – tutvumine Eesti rahvuskultuuri kommete ja eripäraga.
∙ Eesti tekstiili pärand ja tänane päev – üldised teadmised tekstiilpärandist ja selle kasutusvõimalustest täna.
∙ Joonistamine – teadmised ja oskused loome- ja kujutlusvõime arendamiseks.
∙ Kompositsiooni alused – värviõpetus ja muud oskused käsitöö esemete loomisel.
∙ Toodete väljatöötamine – toodete planeerimise, valmistamise ja presentatsiooni oskused ning uute loominguideede otsingu ja nende teoks saamise oskus.
∙ Tekstiilkompositsioonid – kompositsiooniliste ülesannete lahendused abstraktsete vormide, kujundite ja värvide kooskõla abil, ideede kujutlemine, oskus näha kompositsiooni detailselt ja tervikuna, kollektsioonide loomise oskus ning lõpuks stiilitunne.
∙ Õmblemise alused – õmblemise põhioskused ning kanga ja õmblemistarvikute valimise oskus.
∙ Telgedel kudumise alused – telgedel kudumise oskus, õigete töövahendite ja ratsionaalsete tööoperatsioonide valik.
∙ Kudumise ja heegeldamise alused – kudumise ja heegeldamise tehnoloogia tundmine ning tutvumine etnograafiliste kudumitega.
∙ Tikkimise alused – kujutuse andmine põhilistest klassikalistest ja kohalikest eesti traditsioonilistest tikanditest.
∙ Nahktöö – materjalide ja tööriistade tundmine ning tehnoloogilised oskused nahkesemete valmistamisel näidise või juhendi järgi.
∙ Materjaliõpetus – teadmiste kogum toorainete kohta naturaalsetest tekstiilmaterjalidest: nende omadused, töötluse, viimistluse ja hoolduse viisid ja tehnoloogia ning materjali kulu arvestus.

Peale selle, te saate laial kaasaegsel turul töötamiseks vajalikke teadmisi:

∙ Infotehnoloogia ja asjaajamise alused.
∙ Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused.
∙ Tekstiilitoodete arendamine ja edasiliikumine turul.
∙ Erialane terminoloogia eesti ja inglise keeles.

Missugused perspektiivid on mul pärast kutsekooli?

Eriala „Tekstiiltöö" on üks loominguvormidest toodete valmistamisel, kasutades erinevaid materjale. Tekstiili töötlemise traditsioonid on pärit kaugest minevikust. Tekstiiltöö spetsialistile, kes valdab õmblemise, kudumise, heegeldamise ja muude tehnoloogiate aluseid ning kellel on loomingule ettevalmistus, alati leidub tööd: ta võib töötada kergetööstuse ettevõttes, rahvakunstipoes, võib ka alustada edukalt oma äri. Täna ju originaalsed tooted ja rahvusmotiivid on tarbijate seas väga populaarsed.

Tekstiili töötlemise traditsioonid on pärit kaugest minevikust. Rahvakunsti motiivid ja kujud säilivad peaaegu muutumatult sajandite jooksul, see on paljude põlvkondade pärand. Meie praegusel informatsioonirikkal XXI sajandil elab huvi rahvusliku mineviku vastu üle teist sündi, taassünnib ka kaasaegsete tehnoloogiate saavutustega ühendatud rahvakunst.

Puuvill ja lina, vill ja siid, nahk ja karusnahk ning hulk teisi materjale hakkavad teie ideedele ja osavatele kätele alluma ning tulemusena ilma sünnivad ainulaadsed tooted. Nad kaunistavad inimeste elu ja iga nende kasutaja rõõmuivake kandub ka Meistrile, tänu kellele need esemed tulid ilmale.

Aga mis võib olla parem, kui inimestele rõõmu toomine?!