Sotsiaalfond 290

PRÕM – “Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamise“ programm.

 1. Aastatel 2015-2018 laiendatakse PRÕM tegevuste toel töökohapõhise õppe võimalusi Eestis.

Selleks:

  • loome täiendavaid töökohapõhise õppe õppekohti;
  • õppekohad luuakse kutseõppeasutustesse vastavalt tööandjate tegelikele vajadustele ja valmisolekule uute või olemasolevate töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
  • piloteeritakse erinevaid töökohapõhise õppe rakendusmudeleid.

2. Praktikategevuste toetamine praktika kavandamisel ja läbiviimisel.

Selleks:

  • suurendame erinevate huvipoolte teadlikkust praktikavõimalustest ning panustame koostöö tugevdamisse;
  • maksame sõidu- ja majutustoetusi õpilastele, kes sooritavad oma praktika elukohast erinevas maakonnas.

Veel IVKHK tegevustest: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tegevused programmi PRÕM raames 

 

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.